U, de petitionaris

Europa onverdeeld open: geen qr-code om te reizen

4.003 ondertekeningen

Op 7 maart 2022 heeft COREPER – het dagelijks bestuur van de EU– besloten om het digitale covidcertificaat (DCC) tot 1 juli 2023 te verlengen. Dit besluit doorkruist de nog lopende inspraakprocedure van de EU en staat haaks op de belofte van de EU om de covidmaatregelen in te trekken zodra de epidemiologische situatie dat toelaat. DIE SITUATIE IS NU.

Petitie

Wij

zijn burgers die bezorgd zijn over de continuering van het QR-bewijs en de daaruit voortvloeiende vaccinatiedrang, terwijl daar geen medische gronden voor zijn. Wij willen dat de EU de grondrechten van haar burgers respecteert en haar toezeggingen nakomt.

 

constateren dat:

dat de implicaties van een nieuwe QR-ronde groot zijn:

 • Vrij reizen door de EU is een grondrecht voor de inwoners van de lidstaten. Als mensen – ook jongeren onder de 18 die geen booster nodig hebben - zich moeten laten vaccineren om op vakantie te kunnen gaan, dan is dat de wereld op zijn kop. De coronapas mag geen drangmiddel worden tot vaccinatie.

 • De verplichte QR-code als toegangsbewijs om te mogen reizen zal mensen verleiden om zich voor hun vakantie opnieuw te laten vaccineren, omdat dit verreweg het goedkoopst is en de meeste garantie biedt op onbeperkte toegang.

 • Voor menig mens is de prijs voor een – niet vergoede - PCR-reistest een grote kostenpost.

 • Een verplicht groen vinkje schendt tal van grondrechten zoals de vrijheid van mening, de persoonlijke levenssfeer en de onaantastbaarheid van het lichaam.

 • Het vaccin heeft de belofte van (groeps)immuniteit niet waargemaakt. Over de werking van het vaccin is nog onvoldoende bekend. Het is tijd om de balans op te maken van de impact van het virus, het vaccin en het beleid.

 • Het in stand houden van het DCC – zonder dat de volksgezondheid daar aanleiding toe geeft - schept een precedent voor het legitimeren en normaliseren van een medium dat grondrechten schendt, mensen uitsluit en de sociale cohesie aantast.

 • Mocht een nieuwe bedreigende ziekte de kop op steken, dan kan opnieuw over maatregelen onderhandeld worden, inclusief de voorwaarden waaronder die worden beëindigd.

 • Tegenwicht bieden kan nog: tot 8 april 2022 geeft de EU haar burgers ruimte om te reageren.

 

en verzoeken

de leden van het Europese parlement zich rekenschap te geven van:

 1. de impact van niet nagekomen toezeggingen,
 2. de schending van grondrechten,
 3. de impact die verlenging van het DCC, inclusief de vaccinatiedrang, op de gezondheid van mensen en de sociale cohesie heeft.

En daarom niet akkoord te gaan met de verlenging van het DCC.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Europees Parlement 
Petitieloket:
Einddatum:
23-06-2022 
Petitionaris:
Initiatiefnemers van deze petitie zijn Llewellyn Bogaers, cultuurhistorica, Joop Schuurmans, Auke Bakker en Betty Oegema. 
Organisatie:
Levend Verleden Nu 

Geschiedenis

Ondertekeningen